Język angielski dla dorosłych

dorośliPodczas zajęć z osobami dorosłymi lektorzy wykorzystują głównie dwie metody nauczania: Direct Method oraz Total Immersion.

Direct Method – metoda bezpośrednia polegająca na nauce poprzez praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. W przypadku każdych zajęć ok. 80% czasu jest przeznaczone na prowadzenie kontrolowanych dialogów z lektorem, w których lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. Nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadają na pytania lektora w pełnej formie, prowadzą między sobą dialogi według wskazań lektora, odgrywają scenki.

Total immersion, czyli całkowite zanurzenie w języku, opiera się na założeniu by cała edukacja odbywała się w docelowym języku – angielskim. Poza nauką języka, uczestnicy poznają kulturę krajów anglojęzycznych, ma to na celu stworzenie im takich warunków, by poczuli się jak w środowisku native speakerów. Całkowite zanurzenie skupia się głównie na tym, aby skłonić osoby uczące się do mówienia tylko i wyłącznie po angielsku.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania:

  • Podstawowy,
  • Średniozaawansowany,
  • Zaawansowany.

Przed uruchomieniem grupy, lektor określa poziom zaawansowania uczestnika, tak by w jednej grupie znalazły się osoby na podobnym poziomie.

Kurs obejmuje standardowo 80 godzin lekcyjnych przy założeniu spotkań dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej (45 minut).

Możliwe jest uczestnictwo w kursie o większej intensywności nauki, wówczas kurs będzie obejmował 160 godzin lekcyjnych, spotkania dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Kursy prowadzone są w grupach:

  • 8-12 osób,
  • 4-6 osób.

W zależności od wybranej opcji kształtuje się koszt kursu.