Język angielski dla dzieci i młodzieży – szkoła językowa Malbork

3-5 1Na zajęciach z dziećmi wykorzystywana jest metoda Total Physical Response (TPR). Polega ona na włączeniu całego ciała w proces nauki języka obcego.
Metoda ma na celu rozwijanie umiejętności językowych przy wykorzystaniu ruchu i pracy ciała, łączy słowo z ruchem, skupia się na rozumieniu, słuchaniu języka. Celem jest zapamiętanie jak największej ilości słówek i kojarzenia ich z obrazem, sytuacją. Nauczyciel mówi tylko po angielsku, prostym językiem jednocześnie pokazując co należy zrobić. Dzieci uczą się również piosenek w j.angielskim, przy dbałości by doskonale wiedziały o czym śpiewają i by potrafiły zastosować te słowa/zdania podczas wypowiedzi.

3-5 stolikKażde zajęcia to nowa przygoda z j.angielskim.

Dodatkowo, zajęcia wspomagane są podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, dopasowanym do poziomu wiedzy grupy.

Nasze doświadczenie pokazuje, iż dzieci lubią poza pracą aktywną, ćwiczeniem języka obcego poprzez zabawę i ruch na chwilkę przenieść swą uwagę na kolorowe obrazki w książeczkach.
Dzieci cieszy sama kwestia nowości i odmiany od zajęć i podręczników szkolnych.

Podczas zajęć z młodzieżą lektorzy wykorzystują głównie dwie metody nauczania: Direct Method oraz Total Immersion.

Direct Method – metoda bezpośrednia polegająca na nauce poprzez praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. W przypadku każdych zajęć ok. 80% czasu jest przeznaczone na prowadzenie kontrolowanych dialogów z lektorem, w których lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. Nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadają na pytania lektora w pełnej formie, prowadzą między sobą dialogi według wskazań lektora, odgrywają scenki.

Total immersion, czyli całkowite zanurzenie w języku, opiera się na założeniu by cała edukacja odbywała się w docelowym języku – angielskim. Poza nauką języka, uczestnicy poznają kulturę krajów anglojęzycznych, ma to na celu stworzenie im takich warunków, by poczuli się jak w środowisku native speakerów. Całkowite zanurzenie skupia się głównie na tym, aby skłonić osoby uczące się do mówienia tylko i wyłącznie po angielsku.

Zajęcia są prowadzone w następujących grupach wiekowych:

  • 3-5 lat,
  • 6-7 lat,
  • 8-9 lat,
  • 10-11 lat,
  • 12-13 lat,
  • 14-15 lat,
  • 16-17 lat.

Kursy prowadzone są w grupach:

  • 8-12 osób,
  • 4-6 osób.

3-5 pokazanie
Kurs dla grupy wiekowej 3-5 obejmuje 40 godzin zegarowych w podziale na 80 spotkań półgodzinnych, dwa razy
w tygodniu po 30 minut.

6-7

W przypadku grup wiekowych 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych przy założeniu spotkań dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej (45 minut). Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie propozycje dotyczące harmonogramu zajęć w kwestii liczby i częstotliwości spotkań.

 

3-5 2 3-5 1  ang6-7 FB Ang.3-5 FBPaula 6-7 zak.roku 8-10 zak.roku 3-5 zak.roku 6-7                  stock-photo-37095370-diverse-human-hands-holding-word-english

W zależności od wybranej opcji kształtuje się koszt kursu.