Warsztaty muzyczno – rytmiczne połączone z nauką gry na flecie

human-750920__180Rytmika

(…)Rytmika to spotkanie ze sztuką i pięknem, doświadczanie zmysłami, stawanie się wrażliwym.
Rytmika, ona jest przeróżna… to także relaksacja, poznawanie swego ciała, wykonywanie muzyki, eksplorowanie czasu… Przyjdź do naszej rytmiki! (ze wstepu do Viens dans ma rytmique I. Fauchez, R. Gianada, A-M. Godillot, G. Weber, Genewa 1992) Tłum. B. Gruberne-Bernacka”

Metodę rytmiki przyjął cały świat. W Polsce została wprowadzona do szkół muzycznych, aktorskich i baletowych jako przedmiot obowiązujący.

CELE PROWADZONYCH PRZEZ NAS WARSZTATÓW MUZYCZNO – RYTMICZNYCH:
– poznanie dyspozycji ogólno-muzycznych dziecka
– sprawdzenie jego przydatności do dalszego kształcenia muzycznego
– przygotowanie do kolejnych etapów kształcenia
– zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego i muzycznego
– wykorzystanie funkcji profilaktyczno- korekcyjnej i rekreacyjnej zbiorowych zajęć
– rozbudzanie emocjonalnego stosunku do muzyki
– kształcenie u dziecka systematyczności pracy i samodzielności

little-girl-twirling-773023__180CELE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE POPRZEZ:
– słuchanie muzyki
– granie muzyki
– interpretowanie muzyki ruchem
– improwizowanie wg własnego pomysłu
– tworzenie układów ruchowych do muzyki
– śpiew
– granie na  instrumentach perkusyjnych, fletażowych i itp.
– występowanie przed publicznością

PODCZAS ZAJĘĆ DZIECI BĘDĄ UCZYŁY SIĘ PROFESJONALNEJ GRY NA ISNSTRUMENTACH FLETAŻOWYCH! 

Warsztaty są prowadzone w grupach wiekowych: 
3-6 lat
7-10 lat

 

baby-1151524__180

 

 

Dla najmłodszych powstała specjalna oferta „Milusińscy rytmicznie”.

Ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci w wieku 6-24 miesięcy.
Podczas warsztatów rodzice czynnie biorą udział we wszystkich zainicjowanych przez prowadzącą zajęciach.
Podczas warsztatów dzieci będą otaczane przez muzykę, wszelkie formy aktywności muzycznej, tanecznej,
rytmicznej będą miały na celu obudzenie w nich wrażliwości muzycznej, która w późniejszym okresie może się przerodzić w talent muzyczny.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych, w sesjach półgodzinnych.

 

Koszt warsztatów znajduje się w zakładce CENNIK.