Warsztaty sensoplastyczne z dźwiękoterapią

WARSZTATY SENSOPLASTYCZNE Z DŹWIĘKOTERAPIĄ- PROWADZĄCA-mgr Dorota Widak

Różnorodne i wieloznaczne informacje ze świata nieustannie docierają do dziecka. Aby jednak mogło je ono prawidłowo zrozumieć, przetworzyć, odebrać i zinterpretować, musi potrafić je dostrzegać. Postrzeganie świata nie ogranicza się w tym kontekście do wzroku. Zaangażowane są w nie także pozostałe zmysły: słuch, dotyk, węch i smak. Jest to właśnie polisensoryczne poznawanie świata. Właściwe i skoordynowane pobudzanie zmysłów przygotowuje dzieci do wejścia w kolejne etapy rozwoju psychoruchowego i wspiera ten proces oraz rozwój neuronalny. Aktywne współdziałanie wszystkich zmysłów pozwala na pełny i głęboki wzrost jednostki.

Co dają dzieciom warsztaty sensoplastyczne z dźwiękoterapią

 • radość;
 • nieskrępowany udział w interesujących działaniach edukacyjnych i rozrywkowych;
 • możliwość odniesienia sukcesu na miarę swoich umiejętności;
 • wspieranie rozwoju i stabilizacji emocjonalnej;
 • wzrost poczucia własnej wartości;
 • zwiększenie możliwości poznawczych;
 • wzmocnienie motywacji do dalszego działania;
 • wspieranie aktywności i otwartości na nowe wyzwania.

 

Wspieranie rozwoju w strefie:

POZNAWCZEJ (INTELEKTUALNEJ)
 • rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych: tworzenie własnych wierszy i opowiadań, rytmizowanie tekstu, uczenie się teksty w ruchu;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: określanie ilości, wielkości, położenia, kształtu przedmiotów, przekształcanie figur geometrycznych;
 • kształcenie umiejętności obserwacji i poznawania otoczenia — odzwierciedlanie go w różnorodnej formie podczas zajęć;
 • stymulowanie sprawności analizatorów wzrokowego i słuchowego;
 • poznawanie właściwości różnorodnych materiałów plastycznych, a także możliwości ich wykorzystania.
SPOŁECZNEJ
 • nawiązywanie prawidłowych relacji z dorosłymi oraz rówieśnikami;
 • kształtowanie umiejętności pracy w parach, grupie i zespole;
 • nabywanie szacunku wobec innych osób, umiejętności obdarzania ich uwagą; cierpliwe czekanie na swoją kolej;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania;
 • szacunek wobec pracy innych, wspólnej oraz indywidualnej.
EMOCJONALNEJ
 • wspieranie poczucia własnej wartości, wzrost samooceny i wiary w siebie;
 • cieszenie się z osiągniętego sukcesu;
 • doznawanie pozytywnych emocji w kontakcie z innymi uczestnikami zabawy;
 • pozytywne odreagowanie napięcia i nagromadzonych negatywnych emocji.
FIZYCZNEJ
 • poznawanie własnego ciała, świadomość jego możliwości, lepsze wyczuwanie go w przestrzeni;
 • wzrost poziomu integracji zmysłów;
 • doskonalenie sprawności motoryki małej oraz dużej;
 • ćwiczenie precyzji ruchów;
 • wspieranie rozwoju koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

 

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku 2,5-5 lat oraz 6-8 lat.