Zajęcia psychospołeczne

 

strach„Z odwagą mi do twarzy!”
Są to zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przełamujące poczucie nieśmiałości oraz rozwijające komunikatywność.

Skąd pomysł na zajęcia ?
Nieśmiałość jest popularnym zjawiskiem, które bardzo często obserwowalne jest przez rodziców i nauczycieli.
Dzieci określane jako „nieśmiałe” należą do grupy osób, które bez odpowiedniego oddziaływania psychoedukacyjnego mogą mieć trudności w funkcjonowaniu społecznym w życiu dorosłym.

Dla jakich dzieci są zajęcia?

stres ławkaDla dzieci, które odczuwają i prezentują zahamowania podczas zwykłych sytuacji społecznych tj.:

• mają trudności podczas odpowiedzi ustnych na forum klasy,
• zacinają się, jąkają,
• lepiej radzą sobie podczas sprawdzianów pisemnych, niż podczas wypowiedzi ustnych,

Dla dzieci, które z trudnością podejmują kontakty interpersonalne tj.:
• nie podejmują rozmowy,
• więcej czasu spędzają w samotności, niż w towarzystwie kolegów i koleżanek
• zapytane długo milczą, odpowiadają zdawkowo

Dla dzieci, które obawiają się negatywnej oceny ze strony innych tj.:

• unikają sytuacji, w których mogą zostać ocenieni, sytuacje te wywołują w nich lęk

Dla dzieci o zaniżonej samoocenie tj.:

• nie wierzące w siebie,
• obawiające się porażki, wyśmiania, krytyki, przykrości,
• mające obniżone poczucie sprawstwa,
• uważające, że nie inni są od nich lepsi

Dla dzieci o niskiej aktywności działania tj.:

• nie biorące czynnego udziału w zajęciach
• oczekujące, że kto inny zapyta o dodatkowe wyjaśnienia podczas lekcji
• nie podejmujące zadań z własnej inicjatywy

handshake-1471563__180Zajęcia mają na celu przezwyciężenie nieśmiałości poprzez:
• stworzenie przyjaznych warunków do podejmowania aktywności społecznej,
• rozwijanie kompetencji społecznych,
• wzmocnienie samooceny,
• kształtowanie pozytywnego i optymistycznego podejścia do różnych zdarzeń.

Jakimi metodami pracujemy?

Zajęcia prowadzone są w atmosferze sprzyjającej pozytywnym wzmocnieniom.
Najczęściej pojawiające się metody to:
• gry symulacyjne
• scenki
• prace grupowe
• kręgi uczuć
• rysunki
• bajkoterapia
• dyskusje

Jakie mamy kwalifikacje?
Zajęcia prowadzone są przez psychologa
• o specjalizacji: diagnoza dzieci i młodzieży,
• posiadającego doświadczenie i wiedzę na temat rozwoju dziecka w wieku szkolnym,
• doświadczonego w pracy z dziećmi w wieku szkolnym,
• doświadczonego w pracy z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi,
• łatwo nawiązujący kontakt oraz wchodzący w relację z dzieckiem,
• wrażliwy na problemy dzieci.

Ile czasu trwają zajęcia?
Cykl obejmuje 15 spotkań po 60 minut.

Ile osób jest grupie?
Grupa liczy od 12 do 15 osób.
Jest to odpowiednia liczba do tego, aby swobodnie i skutecznie przełamywać nieśmiałość.

Koszt zajęć dostępny jest w zakładce CENNIK.