Staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy – DOKUMENTACJA DLA PRACODAWCÓW

Staże

Celem ubiegania się o stażystę w ramach projektu należy złożyć wniosek na druku załączonym poniżej. Umowa zostanie podpisana po rozpatrzeniu wniosków.

Prace interwencyjne

Celem ubiegania się o przyjęcie uczestnika w ramach prac interwencyjnych (refundacja części wynagrodzenia) należy złożyć wniosek o organizację prac interwencyjnych, oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis.

Doposażenie stanowiska pracy

Celem ubiegania się o przyjęcie uczestnika w ramach refundacji doposażenia stanowiska pracy należy złożyć wniosek o refundację doposażenia stanowiska pracy wraz z wszystkimi załącznikami z pliku.