Archiwum projektów

ecdl_pomorskieCelem, projektu jest podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kompetencji 200 osób, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie umiejętności komputerowych – ECDL.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren jednego z powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego, sztumskiego, starogardzkiego lub nowodworskiego.

ecdl_warm_mazCelem projektu jest podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kompetencji 205 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie umiejętności komputerowych – ECDL.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren jednego z powiatów: elbląski, braniewski, iławski lub mieszkających na terenie miasta Elbląga.

ecdl_warm_maz_2Celem projektu jest podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kompetencji 315 osób dorosłych , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie umiejętności komputerowych – ECDL.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren powiatu elbląskiego lub teren miasta Elbląg.

samozatrudnienieCelem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu powiatu malborskiego chcącym założyć własną działalność gospodarczą.
Udzielona pomoc polega na udzieleniu wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego.

zsCelem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom zwolnionym w okresie do 6m-cy (przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianym do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z terenu powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, chcącym założyć własną działalność gospodarczą.
Udzielona pomoc polega na udzieleniu wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego.

zs2Celem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom zwolnionym w okresie do 6m-cy (przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianym do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z terenu powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, chcącym założyć własną działalność gospodarczą.
Udzielona pomoc polega na udzieleniu wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego.