Planowane efekty

W ramach projektu założono, że:

  • Minimum 33 K i 21 M w wieku 50 lat i więcej, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu;
  • Minimum 312 K i 208 M w wieku 25 lat i więcej, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu;
  • Minimum 188 K i 125 M o niskich kwalifikacjach uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu;
  • Minimum 36 K i 24 M w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w Programie;
  • Minimum 346 K i 231 M w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w Programie;
  • Minimum 208 K i 139 M o niskich kwalifikacjach zostanie objętych wsparciem w Programie;
  • Minimum 30 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy zostaną objęci wsparciem w Programie;
  • Minimum 172 K i 116 M zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;