Rekrutacja do projektu

 

NABORY

nabór 16 ogłoszenie

nabór 15 ogłoszenie

nabór-14-ogłoszenie


DOKUMENTACJA DO PROJEKTU

Aktualne dokumenty:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 02.09.2019

Formularz-rekrutacyjny-aktualny od 02.09.2019

Umowa o udział w projekcie – zał. nr 2 do regulaminu 02.09.2019

Test język angielski – docx

Test-język-angielski – pdf

 

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Regulamin:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 22.10

Dokumentacja zgłoszeniowa:

Formularz-rekrutacyjny-DOC 22.10.2018

Test język niemiecki – pdf,    Test język niemiecki – docx

Test język angielski – pdf,   Test język angielski – docx

Dokumentacja projektowa:

Umowa o udział w projekcie – zał. nr 2 do regulaminu 

deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. nr 3 do regulaminu

oswiadczenie uczestnika projektu – zał nr 4 do regulaminu 01.08

oswiadczenie cst – zał nr 5 do regulaminu 01.08.

oświadczenie dla osób prowadzących jed.dział.gosp – zał nr 2 do formularza rekrutacyjnego

zestawienie przejazdów

 Regulamin:

• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC  PDF – aktualne od 01.03.2018
• UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC  PDF – aktualne od 01.03.2018
• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF – NIEAKTUALNE

• UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC PDF – NIEAKTUALNE
• DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – doc   pdf
• OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORÓW: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – DANE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH – DOC PDF
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – DOC PDF
 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU „CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH” DOC  PDF
 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: „ZARZĄDZANIE REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020” DOC  PDF

 

Dokumentacja zgłoszeniowa:

• FORMULARZ REKRUTACYJNY – Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018;

Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018

Formularz-rekrutacyjny DOC       Formularz-rekrutacyjny PDF – aktualne od 01.03.2018
• FORMULARZ REKRUTACYJNY – DOC PDF – NIEAKTUALNE

• TEST WIEDZY: JĘZYK ANGIELSKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: JĘZYK NIEMIECKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: OBSŁUGA KOMPUTERA – DOC PDF

Dodatkowo dla osób zatrudnionych w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie:

• OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU – DOC PDF

Dodatkowo dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

• OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – DOC PDF