Rekrutacja do projektu

Regulamin:

• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC  PDF – aktualne od 01.03.2018
• UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC  PDF – aktualne od 01.03.2018
• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF – NIEAKTUALNE

• UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC PDF – NIEAKTUALNE
• DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – doc   pdf
• OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORÓW: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – DANE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH – DOC PDF
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – DOC PDF
 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU „CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH” DOC  PDF
 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: „ZARZĄDZANIE REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020” DOC  PDF

 

Dokumentacja zgłoszeniowa:

• FORMULARZ REKRUTACYJNY – Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018;

Formularz-rekrutacyjny-DOC 25.05.2018

Formularz-rekrutacyjny DOC       Formularz-rekrutacyjny PDF – aktualne od 01.03.2018
• FORMULARZ REKRUTACYJNY – DOC PDF – NIEAKTUALNE

• TEST WIEDZY: JĘZYK ANGIELSKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: JĘZYK NIEMIECKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: OBSŁUGA KOMPUTERA – DOC PDF

Dodatkowo dla osób zatrudnionych w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie:

• OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU – DOC PDF

Dodatkowo dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

• OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – DOC PDF