Rekrutacja do projektu

Regulamin:
• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF
• UMOWA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – DOC PDF
• DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – DOC PDF
• OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORÓW: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – DANE UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH – DOC PDF
• OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – DOC PDF

Dokumentacja zgłoszeniowa:

• FORMULARZ REKRUTACYJNY – DOC PDF
• TEST WIEDZY: JĘZYK ANGIELSKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: JĘZYK NIEMIECKI – DOC PDF
• TEST WIEDZY: OBSŁUGA KOMPUTERA – DOC PDF

Dodatkowo dla osób zatrudnionych w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie:

• OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU – DOC PDF

Dodatkowo dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

• OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – DOC PDF