Wartość projektu

Dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 1 610 105, 50 PLN
Wkład własny: 284 136, 26 PLN