Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii wprowadzamy zmiany w ww. regulaminie.

Aktualny regulamin wraz z załącznikami:

REJESTR ZMIAN

Data opublikowania: 17.04.2020 r.


Uwaga!

Zmiana terminu rekrutacji w związku z zaleceniami Rządu spowodowanymi zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Nowy termin rekrutacji planowany jest od 27.04 do 11.05.2020r.


Dokumenty rekrutacyjne składać należy w biurze projektu w siedzibie

P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork

w terminie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r., w dniach od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Zal 1 Formularz rekrutacyjny+zał 2-6 v2 – doc

– Zal 1 Formularz rekrutacyjny+zał 2-6 v2 – pdf

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN MŁODZI NA RYNKU PRACY v4

Zal 7 Karta oceny Formularza rekrutacyjnego v2

Zal 8 Wzór Biznesplanu v2

Zal 9 Karta oceny biznesplanu v2

Zal 10 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego v2

Zal 11 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego v2

Zal 12 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego v2

 

 


Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w okresie luty – marzec 2020 r. (szczegółowy termin zostanie wkrótce ogłoszony).

O udziale w projekcie będzie decydować liczba punktów otrzymana w ramach procesu rekrutacji.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 16 osób.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu będzie złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, w tym formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie wkrótce udostępniony na stronie www.akademia-nauczania.pl oraz w biurze projektu P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork).