Rekrutacja do projektu

Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w okresie luty – marzec 2020 r. (szczegółowy termin zostanie wkrótce ogłoszony).

O udziale w projekcie będzie decydować liczba punktów otrzymana w ramach procesu rekrutacji.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 16 osób.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu będzie złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, w tym formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie wkrótce udostępniony na stronie www.akademia-nauczania.pl oraz w biurze projektu P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork).