Cel projektu

mlodzi-aktywniCelem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 48 osób młodych, tzw. młodzieży NEET (28K, 20M) bezrobotnych (min. 15%) i biernych zawodowo (min. 80%) zamieszkujących powiaty: elbląski i m. Elbląg, w okresie 14 m-cy poprzez umożliwienie im nabycia/podwyższenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach poradnictwa zawodowego, szkoleń informatycznych, a dla 24 z nich również szkoleń zawodowych oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbycia stażu.