Wartość projektu

Wartość projektu : 714 539, 15 zł,

w tym:

– ze środków europejskich w kwocie 656 590, 02, co stanowi 91,89% wydatków kwalifikowanych projektu,

-ze środków dotacji celowej w kwocie 22 009,13 zł,

-wkład własny w kwocie 35 940 zł.