Rekrutacja do projektu

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie „Staże szansą na zatrudnienie” mogą wziąć udział  osoby w wieku od 18 do 29 roku życia: 

  • zamieszkujące powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, w tym osoby
    z niepełnosprawnościami;
  • osoby spełniające definicję NEET (niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się oraz bierne zawodowo);

 

GDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ I ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY?

Formularz rekrutacyjny można otrzymać oraz  złożyć wypełniony w Biurze Projektu w lokalu Stowarzyszenia Forum Europa w Grudziądzu, ul. Włodka 16

(na parterze budynku Szkoły Języków Obcych ENGLISH HOUSE, naprzeciwko McDonald’s).

 Można też pobrać samodzielnie ze strony www.tp.akademia-nauczania.pl.

 Rozpatrywanie wniosków

Z uwagi na ograniczone  środki finansowe wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu :  601 670 647

 

Dokumentacja rekrutacyjna:

 regulamin Staże szansą 1

Kwestionariusz rekrutacyjny Staże szansą1

zał 2 Oświadczenie o byciu OBZ Staże szansą1

ocena formalna i ocena merytoryczna Staże szansą1

umowa beneficjent – uczestnik Staże szansą1