Wartość projektu

Wartość projektu wynosi: 895 500,00 zł

w tym:

– ze środków europejskich w kwocie 850 725,00 zł, co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych projektu,

– wkład własny w kwocie 44 775,00 zł.