Kierunki

Arteterapia z elementami  psychologii twórczości

Diagnoza, poradnictwo i praca z rodziną

Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym

Metodyka nauczania kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy zespołów

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy

Terapia zajęciowa z socjoterapią

Wspomaganie w rozwoju dziecka twórczego

 

Aktualny informator:

Informator Uczelnia Korczaka