ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII TWÓRCZOŚCI

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się artetarapią, własnym rozwojem osobistym, chcących rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne techniki wykorzystywane w arteterapii. Swoją pracę będzie opierał na zasadach etycznych arteterapeuty według międzynarodowych standardów. Po ukończeniu studiów podyplomowych student ma świadomość wykonywania roli arteterapeuty w sposób odpowiedzialny. Absolwent ma wysoko rozwiniętą kreatywność, komunikacyjność i społeczność, wrażliwość na problemy społeczne, umiejętnosci prezentacji i autoprezentacji, odporność na stres.
Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, placówek wczesnego wspomagania w rozwoju, terapeuci zajęciowi, logopedzi, pracownicy placówek kulturalno – oświatowych oraz organizacji pozarządowych, zainteresowani doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, treningów twórczości, warsztatów rozwoju osobistego.


CEL S
TUDIÓW:
Celem studiów jest poznanie i zrozumienie metod pracy arteterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami
w podeszłym wieku. Studia poszerzają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji arteterapeuty z zakresu psychologii, pedagogiki, wiedzy o sztuce. Pozwalają poznać metody pracy arteterapeutycznej z osobami z zaburzeniami i dysfunkcjami chorobowymi, osobami niepełnosprawnymi oraz metody wsparcia procesu dochodzenia do zdrowia. Doskonalą praktykę i poszerzają wiedzę z zakresu metod pracy arteterapeutycznej
w placówkach szkolnych, opiekuńczych, szpitalach, a także w instytucjach zajmujących się animacją czasu wolnego. Doskonalą warsztat arteterapeuty w obszarze doboru metod i celów pracy arteterapeutycznej


W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
  • Arterapia
  • Metody wspierania aktywności dzieci.
  • Wstęp do bajkoterapii.
  • Praca z grupą.
  • Drama i logorytmika.


WYMAGANIA:
Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich.


CZAS TRWANIA:

2 semestry


KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.