DIAGNOZA, PORADNICTWO I PRACA Z RODZINĄ

OPIS STUDIÓW:
Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z rodziną. W ramach studiów studenci nabywają wiedzę z zakresu: podstaw psychologii i pedagogiki, psychologii i socjologii rodziny, diagnozowania rodzin, metod i form pracy z rodziną, sytuacji dziecka  w rodzinie, rodziny w kryzysie, poradnictwa rodzinnego, umiejętności komunikacyjnych.

W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej. Formy pomocy.
  • Warsztat pracy nauczyciela poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Patologia życia rodzinnego.
  • Profilaktyka i terapia uzależnień.
  • Strategie pomocy w sytuacji kryzysowej.
  • Praca z grupą.

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:
Absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich, zainteresowanych pracą z rodziną lub pracujących z rodzinami (np. asystentów rodzin, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej, pieczy zastępczej, pedagogów, psychologów).

CZAS TRWANIA:
2 semestry

KOSZT STUDIÓW:

3400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.