INTERWENCJA KRYZYSOWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej działalności pomocowej w zakresie problematyki interwencji kryzysowej oraz przemocy domowej. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz socjologiczne. Studia stanowią przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym kryzysu a także uwikłanym w przemoc w rodzinie. Studia odnoszą się także do organizacji systemu działań interwencyjnych oraz współpracy międzysektorowej.


W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej. Formy pomocy.
  • Profilaktyka przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
  • Interwencja wobec sprawców przemocy.
  • Diagnozowanie środowiska rodzinnego. Prawne podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Socjoterapia i resocjalizacja.
  • Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy.
  • Patologia życia rodzinnego.
  • Profilaktyka i terapia uzależnień.
  • Strategie przemocy w sytuacji kryzysowej.
  • Psychologia traumy.


STUDIA KIEROWANE SĄ DO:
Absolwentów szkół wyższych (może być licencjat), osób zainteresowanych problematyką interwencji kryzysowej oraz powstrzymywaniem przemocy domowej, pracowników publicznych i niepublicznych instytucji szeroko pojętego obszaru polityki społecznej, pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia, służb kuratorskich, policji, służb penitencjarnych, hospicjów, organizacji pozarządowych.


CZAS TRWANIA:

2 semestry


KOSZT STUDIÓW:

3400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.