MEDIACJE I NEGOCJACJE W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM, RODZINNYM I SPOŁECZNYM

CEL STUDIÓW:
Zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia, aby skutecznie osiągać cele negocjacyjne i mediacyjne. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych kontekstach sytuacyjnych od prostych sytuacji handlowych, poprzez mediacje biznesowe, aż po złożony wymiar negocjacji międzynarodowych.


W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

 • Autoprezentacja
 • Prawo rodzinne .
 • Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
 • Metody i techniki mediacji i negocjacji.
 • Podstawy prawne mediacji.
 • Psychologia i socjologia konfliktu.
 • Warsztat asertywności.
 • Etyka i wizerunek pracy mediatora.
 • Procedury prowadzenia mediacji i negocjacji .
 • Techniki i style argumentacji.
 • Opór w negocjacji.

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:
Specjalistów z wyższym wykształceniem, którzy uzyskają nowe umiejętności, co przyczyni się do stabilizacji
i zwiększenia ich pozycji zawodowej (np. menadżerowie, pracownicy sektora administracji państwowej i samorządowej, edukacji, opieki społecznej, sądownictwa) oraz studenci ostatniego roku studiów i absolwenci studiów wyższych (zwłaszcza kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia).

CZAS TRWANIA:
2 semestry

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.