METODYKA NAUCZANIA KOMPETENCJI PERSONALNYCH, SPOŁECZNYCH I ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁÓW

CEL STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu metodyki nauczania kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy zespołów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji miękkich niezbędnych w rozwoju zawodowym oraz nauki skuteczności osobistej, a także projektowania, realizowania oraz ewaluacji interaktywnych zajęć lekcyjnych przy zastosowaniu różnych narzędzi i teorii uczenia się młodzieży i dorosłych.
W ramach studiów uczestnik pozna nowoczesne metody nauczania oparte na procesie grupowym i metodzie warsztatowej, przy wykorzystaniu ćwiczeń, gier i zabaw szkoleniowych. Pogłębi wiedzę w obszarach tematycznych obejmujących kompetencje personalne i społeczne, organizację pracy małych zespołów, metody efektywnego oceniania i motywowania uczniów, ograniczenia i możliwości funkcjonowania mózgu dzieci i młodzieży oraz trening interpersonalny, antystresowy i kreatywności. Ponadto celem studiów jest przygotowanie studiujących do posługiwania się konkretnymi technikami i narzędziami umożliwiającymi podnoszenie jakości i efektywności warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga oraz terapeuty pracującego z młodzieżą.

 

W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

 • Trening twórczego myślenia.
 • Wstęp do coachingu.
 • Psychologia społeczna.
 • Dydaktyka pracy.
 • Emisja głosu.
 • Public relations i komunikacja społeczna.
 • Public relations jako narzędzie kierowania wizerunku.
 • Autoprezentacja
 • Kreowanie marki osobistej na rynku pracy.
 • Efektywne zarządzanie czasem.
 • Psychologia i socjologia konfliktu.
 • Warsztat asertywności.
 • Dialog motywujący.
 • Psychologia uczenia się.
 • Stres i strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Trening umiejętności wychowawczych.

 

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia), posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcących pracować z uczniami w szkołach zawodowych. W szczególności nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagogów w szkołach ponadpodstawowych realizujących zajęcia w obszarze kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy małych zespołów.


CZAS TRWANIA:

2 semestry


KOSZT STUDIÓW:

3400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.