PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna doskonale wpisują się w aktualne potrzeby edukacyjne i społeczne. Ich celem jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań pomocowych i poradniczych wobec dorosłych i dzieci, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia i pomocy. Ideą studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia „dobrym doradcą”, „liderem” w zakresie organizowania i realizowania działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również prowadzenia działań diagnostycznychi terapeutycznych wobec osób potrzebujących. Słuchacze studiów poznają zatem podstawową wiedzę z zakresu teorii pomocy i poradnictwa, nabywają umiejętności i kompetencje związane
z udzielaniem pomocy i bycia z drugą osobą ,która znalazła się w sytuacji trudnej czy kryzysowej. Program studiów obejmuje trzy moduły: wiedza z psychologii, pedagogiki i poradoznawstwa, diagnoza i terapia psychopedagogiczna, kształtowanie kompetencji pomocowych.

 

W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
  • Warsztat pracy nauczyciela poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Pomoc osobom uzależnionym.
  • Strategie pomocy w sytuacji kryzysowej.
  • Praca z grupą.


CZAS TRWANIA:

2 semestry


KOSZT STUDIÓW:
3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.