PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

CEL STUDIÓW:
Umiejętność podejmowania działań profilaktycznych, przeciwdziałania przemocy i terapii ich konsekwencji stanowi jedną z kluczowych kompetencji we współczesnym świecie. Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego działania w tych ważnych dla człowieka obszarach w sposób zgodny z przyjętymi standardami formalnymi, prawnymi oraz etycznymi.W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry pedagogów-terapeutów rozumiejących, przeciwdziałających i wspierających osoby i grupy w sytuacjach kryzysowych związanych z nadużywaniem alkoholu i wystąpienia przemocy.

W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Profilaktyka i terapia uzależnień.
  • Strategie pomocy w sytuacji kryzysowej.
  • Praca z grupą.
  • Psychologia traumy.
  • Etiologia i terapia alkoholizmu.
  • Interwencja wobec młodzieży eksperymentującej
    z substancjami psychoaktywnymi.
  • Pierwszy kontakt z ofiarą i sprawcą.
  • Sieć wsparcia społecznego – rodzaje i funkcje.

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:
Studia kierowane są szczególnie dla pracowników pomocy społecznej, policji, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, asystentów rodzinnych, przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich, pedagogów i psychologów, osób dyżurujących w punktach konsultacyjnych i telefonach zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy

CZAS TRWANIA:
2 semestry

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.