WSPOMAGANIE W ROZWOJU DZIECKA TWÓRCZEGO

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do pracy jako: diagnosta i terapeuta w pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

W PROGRAMIE STUDIÓW M.IN.:

  • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
  • Warsztat pracy nauczyciela poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Metody wspierania aktywności dzieci.
  • Metody wspomagające rozwój dziecka- praca z dzieckiem zdolnym .
  • Praca z grupą.

 

ADRESACI STUDIÓW:
Absolwentów studiów wyższych magisterskich różnych specjalności.


CZAS TRWANIA:

2 semestry


KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach)
Opłata rekrutacyjna 100 zł.