Kierunki

Kierunki na studia licencjackie i magisterskie w roku 2019/2020:

  1. Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia),
  2. Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia).

Specjalności rok ak 2019/2020

Studia I-go stopnia
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
2. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Doradztwo zawodowe i personalne
4. Pedagogika kryminologiczno-sądowa
5. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Studia II-go stopnia
1. Pedagogika kryminologiczno-sądowa
2. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi