Rekrutacja na studia podyplomowe (Uczelnia Korczaka)

Drodzy Państwo,

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok 2019/2020.

Dokumenty należy składać w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w pokoju nr 8 (I piętro) lub w sekretariacie na parterze .

Kandydaci na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka składają następujące dokumenty:

-wypełniony kwestionariusz na studia podyplomowe,
-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. B. W. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, nr konta 64 8303 0006 0000 0000 1847 0001 – opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów).

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 601 660 255,  lub elektronicznie: mfrr@akademia-nauczania.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz kandydatów