Cennik

Oferta Studiów Podyplomowych
Kierunki Pedagogiczne

 

Nazwa Kierunku Semestry  

Czesne za semestr

 

1 Andragogika 2 1200
2 Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000
3 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000
4 Biologia w szkole 3 1000
5 Chemia w szkole 3 1000
6 Coaching i tutoring w edukacji 2 1750
7 Doradztwo zawodowe 3 1000
8 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000
9 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800
10 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000
11 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1200
12 Fizyka w szkole 3 1000
13 Geografia w szkole 3 1000
14 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200
15 Historia w szkole 3 1000
16 Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000
17 Język polski w szkole 3 1000
18 Logopedia 4 1000
19 Matematyka w szkole 3 1000
20 Pedagogika lecznicza 3 1000
21 Pedagogika specjalna 3 1000
22 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000
23 Pedagogika sztuki-plastyka w szkole 3 1000
24 Przedsiębiorczość w szkole 3 1000
25 Przygotowanie pedagogiczne 3 800
26 Przyroda w szkole 3 1000
27 Pedagogika specjalna 3 1000
28 Resocjalizacja 3 1000
29 Socjoterapia 3 1000
30 Surdopedagogika 3 1000
31 Terapia pedagogiczna 3 1000
32 Terapia rodzin 3 1000
33 Tyflopedagogika 3 1000
34 Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000
35 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000
36 Wiedza o społeczeństwie w szkole 3 1000
37 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000
38 Zarządzanie oświatą 2 1200

Kierunki Administracyjne

  Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

 

1 Administracja publiczna 2 1200
2 E – administracja 2 1200
3 HR Business Partner 2 2100
4 Kontrola zarządcza 2 1200
5 Samorząd terytorialny 2 1200
6 Trener  w organizacji 2 2000
7 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200

Kierunki pozostałe

 

  Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

 

1 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200
2 Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200
3 Logistyka 2 1200
4 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200
5 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200