Cennik

Oferta Studiów Podyplomowych
Kierunki Pedagogiczne

 

Nazwa kierunku

Semestry

Czesne za semestr

1 Andragogika 2 1200
2 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000
3 Biologia w szkole 3 1000
4 Chemia w szkole 3 1000
5 Coaching i tutoring w szkole 2 1750
6 Doradztwo zawodowe 3 1000
7 Dydaktyka języka obcego 3 1000
8 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000
9 Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1000
10 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 800
11 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1000
12 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1000
13 Wczesne nauczania języka obcego 3 1000
14 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1200
15 Etyka w szkole 3 1000
16 Filozofia w szkole 3 1000
17 Fizyka w szkole 3 1000
18 Geografia w szkole 3 1000
19 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200
20 Historia w szkole 3 1000
21 Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000
22 Język polski w szkole 3 1000
23 Logistyka w szkole 3 1000
24 Logopedia 4 1000
25 Matematyka w szkole 3 1000
26 Pedagogika specjalna z edukacją włączającą 3 1000
27 Pedagogika terapeutyczno-lecznicza 3 1000
28 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000
29 Pedagogika sztuki-plastyka w szkole 3 1000
30 Przedsiębiorczość w szkole 3 1000
31 Przygotowanie pedagogiczne 3 800
32 Przyroda w szkole 3 1000
33 Resocjalizacja 3 1000
34 Socjoterapia 3 1000
35 Technika w szkole 3 1000
36 Terapia pedagogiczna 3 1000
37 Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 3 1200
38 Terapia rodzin 3 1000
39 Trener w oświacie 2 1200
40 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000
41 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1200
42 Wiedza o społeczeństwie 3 1000
43 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1200

44 Wychowanie fizyczne w szkole                    3                              1 000
45 Zarządzanie w oświacie                                 2                              1 200

 

Kierunki Administracyjne

   Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Administracja publiczna 2 1200
2 E – administracja 2 1200
3 Kontrola zarządcza 2 1200
4 Samorząd terytorialny 2 1200
5 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200


Kierunki pozostałe

  Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Rolnictwo 2 1 200
2 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200
3 Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200
4 Logistyka 2 1200
5 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200
6 Zarządzanie w biznesie 2 1200
7 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200