Cennik

Oferta Studiów Podyplomowych
Kierunki Pedagogiczne

 

Nazwa kierunku

Semestry Czesne za semestr
1 Andragogika 2 1200
2 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000
3 Biologia w szkole 3 1000
4 Chemia w szkole 3 1000
5 Coaching i tutoring w szkole 2 1750
6 Doradztwo zawodowe 3 1000
7 Dydaktyka języka obcego – język

angielski

3 1000
8 Dydaktyka języka obcego – język niemiecki 3 1000
9 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000
10 Edukacja i rehabilitacja osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
3 1200
11 Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
3 1200
12 Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
3 1200
13 Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
3 1200
14 Edukacja włączająca 3 1200
15 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1000
16 Etyka w szkole 3 1000
17 Filozofia w szkole 3 1000
18 Fizyka w szkole 3 1000
19 Geografia w szkole 3 1000
20 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200
21 Historia w szkole 3 1000
22 Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000
23 Język polski w szkole 3 1000
24 Logistyka w szkole 3 1000
25 Logopedia 4 1300
26 Matematyka w szkole 3 1000
27 Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1000
28 Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1200
29 Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) 3 1200
30 Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3

 

1300

 

31 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno – pedagogiczną 3 1000
32 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1200
33 Pedagogika sztuki-plastyka w szkole 3 1000
34 Przedsiębiorczość w szkole 3 1000
35 Przygotowanie pedagogiczne 3 1000
36 Przyroda w szkole 3 1000
37 Socjoterapia 3 1000
38 Technika w szkole 3 1000
39 Terapia rodzin 3 1000
40 Trener w oświacie 2 1200
41 Wczesne nauczania języków obcych – język angielski 3 1000
42 Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki 3 1000
43 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1200
44 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1300
45 Wiedza o społeczeństwie 3 1000
46 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000
47 Wychowanie fizyczne w szkole 3 1000
48 Zarządzanie w oświacie 2 1200

Kierunki Administracyjne

   Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Administracja publiczna 2 1200
2 E – administracja 2 1200
3 Kontrola zarządcza 2 1200
4 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200
5 Samorząd terytorialny 2 1200

Kierunki pozostałe

  Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200
2 Higiena i epidemiologia w profilaktyce

i promocji zdrowia

2 1200
3 Logistyka 2 1200
4 Rolnictwo 2 1 200
5 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200
6 Zarządzanie w biznesie 2 1200
7 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200