Cennik

Oferta Studiów Podyplomowych
Kierunki Pedagogiczne

 

Nazwa kierunku

Semestry

Czesne za semestr

1 Andragogika 2 1200
2 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000
3 Biologia w szkole 3 1000
4 Chemia w szkole 3 1000
5 Coaching i tutoring w edukacji 2 1750
6 Doradztwo zawodowe 3 1000
7 Dydaktyka języka angielskiego 3 1000
8 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000
9 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000
10 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1200
11 Etyka w szkole 3 1000
12 Filozofia w szkole 3 1000
13 Fizyka w szkole 3 1000
14 Geografia w szkole 3 1000
15 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200
16 Historia w szkole 3 1000
17 Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000
18 Język polski w szkole 3 1000
19 Logistyka w szkole 3 1000
20 Logopedia 4 1000
21 Matematyka w szkole 3 1000
22 Pedagogika lecznicza 3 1000
23 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000
24 Pedagogika specjalna 3 1000
25 Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera 3 1000
26 Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligonofrenopedagogika) 3 800
27 Pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki 3 1000
28 Pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki 3 1000
29 Pedagogika sztuki-plastyka w szkole 3 1000
30 Przedsiębiorczość w szkole 3 1000
31 Przygotowanie pedagogiczne 3 800
32 Przyroda w szkole 3 1000
33 Resocjalizacja 3 1000
34 Socjoterapia 3 1000
35 Technika w szkole 3 1000
36 Terapia pedagogiczna 3 1000
37 Terapia rodzin 3 1000
38 Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000
39 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000
40 Wiedza o społeczeństwie w szkole 3 1000
41 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000
42 Wychowanie fizyczne w szkole 3 1000
43 Zarządzanie oświatą 2 1200

 

Kierunki Administracyjne

   Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Administracja publiczna 2 1200
2 E – administracja 2 1200
3 Kontrola zarządcza 2 1200
4 Samorząd terytorialny 2 1200
5 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200


Kierunki pozostałe

  Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1 Architektura krajobrazu 2 1200
2 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200
3 Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200
4 Logistyka 2 1200
5 Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa 2 5500
6 Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej 2 1200
7 Rolnictwo 2 1200
8 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200
9 Zarządzanie w biznesie 2 1200
10 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200
11 Zielarstwo i fitoterapia 2 1200