ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę  kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem  ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób  zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej,  rządowej i samorządowej.  Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji  publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych,  do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin,  powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych  tematyką administracji publicznej. Studia maja charakter  dokształcający.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
 2. Prawo administracyjne materialne
 3. Prawo administracyjne osobowe
 4. Nadzór i kontrola w administracji
 5. Ustrój samorządu terytorialnego
 6. Postępowanie administracyjne
 7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 8. Postępowanie sądowoadministracyjne
 9. Odpowiedzialność w administracji
 10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
 11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
 12. Finanse publiczne
 13. Zasady tworzenia prawa
 14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
 15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
 16. Elementy prawa cywilnego
 17. Mediacje i komunikacja w administracji
 18. Etyka w administracji
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.