PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REWALIDACJI OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Pedagogika specjalna- edukacja i rewalidacja osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno- terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden semestr on-line), od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Pedagogika specjalna
 3. Autystyczne spektrum zaburzeń- etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja
 4. Diagnoza funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu
 5. Metodyka nauczania osób ze spektrum ASD w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 6. Metodyka nauczania osób ze spektrum ASD na II i III etapie edukacyjnym
 7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera- rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna
 10. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, Zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych
 11. Edukacja włączająca. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 12. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
 13. Praktyka zawodowa 120 godzin
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł