BIBLOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 60 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy nauki o książce i bibliotece
 2. Organizacja zbiorów bibliotecznych
 3. Źródła informacji piśmienniczej
 4. Prawo biblioteczne i autorskie
 5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
 6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 7. Bazy danych
 8. Rynek wydawniczy i księgarski
 9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
 10. Media i multimedia cyfrowe
 11. Działalność informacyjna bibliotek
 12. Ćwiczenia metodyczne
 13. Współpraca bibliotekarza z uczniami z elementami komunikacji interpersonalnej
 14. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem
 15. Literatura dziecięca i młodzieżowa
 16. Literatura współczesna
 17. Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe
 18. Internet w informacji i edukacji
 19. Praktyka zawodowa – 60 godzin
KOSZT STUDIÓW:

Cena:  3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.