COACHING I MENTORING

OPIS STUDIÓW:

Coaching i Mentoring jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem  osobistym oraz chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę  i rozwinąć umiejętności pozwalające wprowadzać coachingowe  modele zarządzania w organizacjach.  Studenci poznają niezbędne podstawy, które będą mogły być wykorzystywane  zarówno przez coachów działających niezależnie  na rynku lub przez menedżerów, którzy odpowiadają za coaching  wewnątrz organizacji. Celem studiów jest zdobycie najbardziej  aktualnej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji w zakresie rozwoju  osobistego.  Absolwenci studiów podyplomowych poznają praktyczne umiejętności  w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych w  pracy menedżera, osób zarządzających pracownikami oraz trenera  i doradcy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń  w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu  dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – 220 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia  w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter  wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indywidualne  i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry  kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:
 1. Zajęcia integracyjne – trening interpersonalny
 2. Geneza, istota oraz definicje w coachingu.
 3. Specyfika, warunki i założenia w coachingu w podejściu ericksonowskim
 4. Podstawy NLP
 5. Umiejętność zadawania pytań
 6. Umiejętność słuchania na wielu poziomach
 7. Modele rozmowy coachingowej (GROW, TGROW, DILTS)
 8. Praca z obrazem, metaforą
 9. Praca przekonaniami
 10. Komunikacja Transformująca Bolstada
 11. Znaczenie wyznaczania celów biznesowych za pomocą narzędzi coachingowychacji
 12. Podstawy psychologii człowieka
 13. Inteligencja emocjonalna w podejściu Golemana
 14. Zarządzanie a Mentoring
 15. Idea i struktura mentoringu
 16. Mentoring w biznesie
 17. Metody i narzędzia mentora
 18. Wdrażanie mentoringu w organizacji
 19. Zarządzanie zmianą w organizacji
 20. Zastosowanie coachingu i mentoringu w organizacji
 21. Informacja zwrotna procesie rozwoju
 22. Superwizja
 23. Action Learning a Coaching grupowy
 24. Metody budowania samooceny własnej oraz coachee. mentee
 25. Etyka w pracy coacha i mentora.
 26. Nietypowe sytuacje w pracy Coacha i Mientora
KOSZT STUDIÓW:

4.200zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.