COACHING I TUTORING W EDUKACJI

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w edukacji skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Studia przygotowują do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching i tutoring w edukacji poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna oraz realizacja projektu coachingowego i tutorskiego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
MODUŁ I TUTORING W EDUKACJI:
 1. Antropologia i cel tutoringu
 2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie.
 1. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej.
 2. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metodywspierania talentów i mocnych stron uczniów.
 1. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej
 1. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji,komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia.
 1. Wartości w tutoringu.
 2. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.
MODUŁ II COACHING W EDUKACJI :
 1. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu.
 1. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna.
 2. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazywanie informacji zwrotnej.
 3. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja.
 1. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami grupy,  zarządzanie emocjami nauczyciela.
 1. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej.
 1. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej : kontrakt, kołożycia, ustalanie celów, mapa marzeń.
 1. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica.
 2. Zasady i etyka w pracy coacha i tutora.
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.