DYDAKTYKA JĘZYKA OBCEGO

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym.

PROGRAM:
 1. Podstawy prawa oświatowego.
 2. Podstawy psychologii i pedagogiki.
 3. Podstawy akwizycji języka (pierwszego i obcego).
 4. Teorie uczenia się i nauczania języka (pierwszego i obcego).
 5. Dydaktyka języka obcego (język angielski).
 6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.
 7. Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego.
 8. Technologie informacyjne w nauczaniu.
 9. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.
 10. Higiena i emisja głosu.
 11. Praktyka zawodowa- 60 godzin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie C1- info o egzaminach na stronie Pearson. Informacji udziela: Urszula Kropaczewska kontakt: email: urszula_kropaczewska@interia.pl; nr tel. 607615074

KOSZT STUDIÓW:

3000zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.