DYDAKTYKA JĘZYKA OBCEGO

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia
zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla
chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie C1 – info o egzaminach na stronie Pearson.
Informacji udziela: Urszula Kropaczewska
kontakt: email: urszula_kropaczewska@interia.pl;
nr tel. 607615074.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.