EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 100godzin praktyki tj. edukacja przedszkolna 40 godz. oraz edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego oraz pkt. 19 praktyka zawodowa- edukacja przedszkolna 40 godz.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Pedagogika działań twórczych
 2. Pedagogika zabawy
 3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
 4. Podstawy kształcenia zintegrowanego
 5. Diagnoza pedagogiczna
 6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
 7. Terapia pedagogiczna
 8. Edukacja polonistyczna z metodyką
 9. Edukacja matematyczna z metodyką
 10. Edukacja środowiskowa z metodyką
 11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką
 12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
 13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
 14. Emisja głosu
 15. Psychologia rozwojowa i osobowości
 16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 17. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 18. Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką
 19. Praktyka – edukacja przedszkolna 40 godz.
 20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.