HR BUSINESS PARTNER

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest  najlepszym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną  wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie  wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno  sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych  i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR.  Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje  kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji,  administracji personalnej), które chcą zdobyć i poszerzyć  wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes.  Celem studiów jest przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy  oraz rozwinięcie kompetencji słuchaczy niezbędnych dla podniesienia  poziomu, jakości działań realizowanych w obszarze HR.  Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą, poza niezbędną  wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje  z obszaru controlingu personalnego, zarządzania kompetencjami,  kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej  komunikacji, planowania rozwoju pracowniczego, jak i  najważniejszych elementów Kodeksu Pracy. Wszystkie powyższe  obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone  w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone  zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – razem 220 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017,  studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter  wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia  indywidualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy,  gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:
 1. Sesja integracyjna z elementami treningu interpersonalnego
 2. Strategiczny HR Bussines Partnering
 3. HR BP skuteczna komunikacja w organizacji
 4. Rekrutacja i selekcja personelu
 5. Employer Branding
 6. Rozwój i doskonalenie pracowników (Development Center)
 7. Systemowe zarządzanie talentami
 8. Controling personalny
 9. Budowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych w oparciu o kompetencje
 10. Modele i systemy motywacyjne ASSESSMENT CENTER:
 11. Aspekty prawne HR
 12. Prawo pracy w aspekcie wdrażania narzędzi HR
 13. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami
 14. Zarządzanie konfliktami
 15. Zarządzanie zmianą w organizacji
 16. Strategie biznesowe
 17. Aktualne koncepcje przywództwa w organizacji
 18. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy
 19. Metody i techniki HR BP
 20. Gry szkoleniowe i po szkoleniowe
 21. Zarządzanie potencjałem osobistym
 22. Savoir – vivre w biznesie
KOSZT STUDIÓW:

Koszt studiów 4200zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.