INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studiów Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych:  czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne  do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania  drugiego przedmiotu – informatyki.  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki  w szkole. Absolwent studiów zostanie wyposażony w  podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki  oraz programowania, zapozna się z możliwościami wykorzystania  narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia  zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów  zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi  informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej  w szkole.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie  zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu  dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 2. Podstawy informatyki
 3. Techniczne środki informatyki
 4. Sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownia komputerową
 5. Usługi internetowe
 6. Podstawy systemów informacyjnych
 7. Edycja i przetwarzanie tekstu
 8. Elementy arkusza kalkulacyjnego
 9. Bazy danych i język SQL
 10. Prezentacje multimedialne
 11. Podstawy programowania
 12. Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 13. Zastosowanie informatyki
 14. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 15. Podstawy projektowania baz danych
 16. Metodyka i elementy e-nauczania ( E-learning)
 17. Podstawy projektowania stron WWW
 18. Podstawowe narzędzia programowania dla Internetu
 19. Pakiety specjalistyczne i edytory multimedialne,
 20. Praktyka zawodowa -60 godzin ( zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 tycznia 2012r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat  w 8 ratach) opłata rekrutacyjna 100zł