INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studiów Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych:  czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne  do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania  drugiego przedmiotu – informatyki.  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki  w szkole. Absolwent studiów zostanie wyposażony w  podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki  oraz programowania, zapozna się z możliwościami wykorzystania  narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia  zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów  zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi  informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej  w szkole.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie  zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu  dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy informatyki.
 2. Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej.
 3. Dydaktyka przedmiotu.
 4. Sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową.
 5. Usługi internetowe.
 6. Podstawy systemów informacyjnych.
 7. Technologia informacyjna.
 8. Podstawy programowania.
 9. Metodyka nauczania programowania.
 10. Podstawowe narzędzia programisty.
 11. Podstawy projektowania baz danych.
 12. Elementy technologii informacyjnej i medialnej.
 13. Grafika komputerowa i multimedia.
 14. Podstawy programowania obiektowego w Javie.
 15. Metodyka i elementy e-nauczania (e-learning).
 16. Podstawy projektowania stron WWW.
 17. Podstawowe narzędzia programowania.
 18. Pakiety specjalistyczne i edytory multimedialne.
 19. Programowanie wizualne w szkole.
 20. Praktyka zawodowa – 60 godz.
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat  w 8 ratach) opłata rekrutacyjna 100zł