LOGISTYKA

OPIS STUDIÓW:

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej  wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie  do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą  w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi  przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga  wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach.  Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku  międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno  dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak  i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym.  Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki  Międzynarodowej wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku  międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są  dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera  lub magistra).

Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na  stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych,  które uczestniczą w wymianie międzynarodowej  i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących  we wszystkich sektorach gospodarczych, w których  ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza  ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych  w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji,  zaopatrzenia i produkcji.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy logistyki
 2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
 3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
 4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
 5. Prawo transportowe
 6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
 7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
 8. Regulacje, przepisy i procedury celne
 9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
 10. Outsourcing w logistyce
 11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
 12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
 13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
 14. Controlling
 15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
 16. Systemy informatyczne w logistyce
 17. Logistyka w produkcji
 18. Zarządzanie dystrybucją
 19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
 21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.