MIĘDZYUCZELNIANE STUDIUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OPIS STUDIÓW:

Nadzorujesz lub kierujesz biurem lub zespołem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo? Jesteś lub zamierzasz być pracownikiem Security Operations Center lub Biura Bezpieczeństwa? Odpowiadasz za ochronę informacji? Będziesz osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo teleinformatyczne urzędu lub przedsiębiorstwa? Jesteś tegorocznym abiturientem z zacięciem hakerskim i chcesz zweryfikować swoje umiejętności uczyniwszy pierwszy krok do wyboru zawodu? Jeżeli tak- Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa jest właściwym wyborem.

Studia podyplomowe Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa przeznaczone są dla pracowników departamentów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa IT, biur teleinformatyki i podobnych, zatrudnionych w spółkach prawa handlowego i instytucjach szczebla rządowego i samorządowego, pracowników i przyszłych pracowników komórek SOC (security operations center) banków i innych podmiotów gospodarczych o strukturze korporacyjnej, przyszłych audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem IT (ISO 27001 i pokrewnych), a także dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie w powołanych departamentach. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozwija i doskonali umiejętności w tej dziedzinie.

Ukończenie oferowanych przez Instytut Zarządzania Ryzykiem studiów potwierdzane jest państwowym dyplomem Studiów Podyplomowych „Międzyuczelnianego Studium Cyberbezpieczeństwa” oraz Certyfikatu Ukończenia Studium. Dla uczestników nieposiadających tytułu licencjata, inżyniera lub magistra przewidziany jest Certyfikat Ukończenia Międzyuczelnianego Studium Cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są w cyklu dwusemestralnym, w siedzibie Instytutu Zarządzania Ryzykiem (Warszawa, aleje Jerozolimskie 81, Wieżowiec Central Tower), oraz przy wykorzystaniu sieci Internet. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godzinach 10:30-19:30. Ponadto uczestnik w ramach zajęć on-line pracuje warsztatowo przez sieć, na podstawie zadanego przez wykładowcę programu, pod jego opieką i zgodnie z jego przekazywanymi na bieżąco wskazówkami.

Staranny dobór kadry, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem międzynarodowym hakerzy stanowi rękojmię wartości programu nauczania. Profile i biogramy wykładowców, posiadane przez nich certyfikaty, pełny program studiów wraz z opisami poszczególnych przedmiotów, jak również pełną ofertę Instytutu Zarządzania Ryzykiem znajdziecie Państwo na stronie internetowej- www.izr.edu.pl

LICZBA MIEJSC:

Przewidziana liczba słuchaczy- 30 osób

PROGRAM STUDIÓW:

Moduł I:

Ochrona organizacji lub firmy w cyberprzestrzeni- wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.
Wykładowca: Andrzej Nowodworski

 1. Wstęp do zarządzania incydentami bezpieczeństwa- poznaj swego wroga
 2. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 3. Technologia w zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa
 4. Fraud- specjalny rodzaj incydentu bezpieczeństwa informatyka śledcza i analiza powłamaniowa
 5. Sztuczna inteligencja a incydenty bezpieczeństwa

Moduł II:

Techniczne aspekty ochrony informacji w cyberprzestrzeni.
Wykładowca: Karol Celiński

 1. Wstęp do technicznych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem
 2. Czynnik ludzki w cyberbezpieczeństwie
 3. Narzędzia wykorzystywane w walce z włamywaczami
 4. Dobre praktyki podnoszące poziom bezpieczeństwa firmy

Moduł III:

Ataki sieciowe.
Wykładowca: Paweł Maziarz

 1. Testy penetracyjne – wprowadzenie
 2. Bezpieczeństwo sieci
 3. Anatoma ataków klasy apt
 4. Narzędzia i techniki wykorzystywane przez hakerów
KOSZT STUDIÓW:

6000zł- pierwszy semestr
5000zł- drugi semestr

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:

Pod nr tel. +48 784 084 244,
e-mail: rekrutacja@izr.edu.pl,
www.izr.edu.pl