OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą  problematyką  ochrony  informacji  i  danych  osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji nie jawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacj niejawnych, pełniących funkcje ABI oraz wszystkich  zatrudnionych w  pionach  ochrony  informacji  niejawnych.  Zapraszamy  także pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych,  którzy  obecnie  lub  w  przyszłości  zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

Celem  studiów  jest  podnoszenie  kwalifikacji  pracowników  administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.
 2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
 3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.
 4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
 5. Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.
 7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne ipraktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem ochrony informacji niejawnych.
 9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.
 10. Archiwizacja dokumentów.
 11. Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.
 13. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.
KOSZT STUDIÓW:

2400zł. możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.