PEDAGOGIKA LECZNICZA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających  przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji  do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi w tym przewlekle  chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach  leczniczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy  do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach  leczniczych ( nauczycieli przedmiotowych do nauczania  w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów  do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w  podmiotach leczniczych).  Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej  uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych,  szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach  szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie  zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu  dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym 120 godzin praktyki zawodowej.

PROGRAM:
 1. Pedagogika specjalna
 2. Pedagogika lecznicza
 3. Opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia)
 4. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 5. Rewalidacja indywidualna
 6. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce
 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym
 8. Trening umiejętności interpersonalnych
 9. Trening umiejętności wychowawczych
 10. Współpraca z rodziną dzieci chorych
 11. Drama;
 12. Technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 13. Higiena i emisja głosu
 14. Elementy prawa oświatowego;
 15. Praktyki zawodowe
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.