PEDAGOGIKA SZTUKI – PLASTYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki  w szkołach. Celem studiów  jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu  plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki  wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy  zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami  edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami warsztatowymi  w plenerze. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń,  w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki oraz udział  w plenerze plastycznym (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW  z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone  zdaniem egzaminu dyplomowego i złożeniem 2 prac – do  wyboru techniki : malarstwo (olej, akryl), rysunek, rzeźba, grafika.  Prace przechodzą na własność uczelni.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym, 60 godzin praktyki zawodowej.

PROGRAM:
 1. Współczesne tendencje w edukacji
 2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
 3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 4. Historia sztuki
 5. Historia kultury
 6. Grafika i rzeźba
 7. Malarstwo i rysunek
 8. Psychologia twórczości
 9. Dydaktyka plastyki
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki
 12. Elementy prawa oświatowego
 13. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.