SAMORZĄD TERYTORIALNY

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie  specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych  w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią  formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących  się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane  są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji  państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się  zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym,  prawem samorządu terytorialnego.  Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji  i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów  jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do  wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich  osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej,  którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy prawa administracyjnego
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Ustrój i zadania samorządu
 4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
 5. Prawo pracy z prawem urzędniczym
 6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej
 7. Etyka w administracji
 8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym
 9. Finanse samorządu terytorialnego
 10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 11. Prawo Unii Europejskiej
 12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym
 13. Zamówienia publiczne
 14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne
 15. Gospodarowanie mieniem komunalnym
 16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.