SURDOPEDAGOGIKA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej  komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.  Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy  osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami  niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio  dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują  kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji  niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).  Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów  podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach,  szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach  szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych  przez absolwentów studiów drugiego stopnia pozwala  na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
 3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami
 4. Psychologia niesłyszących
 5. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 6. Metodyka nauczania niesłyszących
 7. Surdologopedia
 8. Psychopedagogika twórczości
 9. Trening twórczości
 10. Audiometria i audiologia
 11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu
 12. Dydaktyka specjalna
 13. Metodyka wychowania w internacie
 14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym
 15. Podstawy języka migowego
 16. Praktyka specjalistyczna
KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.