TECHNIKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej. Zasadniczym celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskują potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów podyplomowych przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów- nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „technika w szkole” jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki w ilości 60 godzin oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Dydaktyka przedmiotu
 2. Maszynopisarstwo
 3. Pracownia techniczna
 4. Materiałoznawstwo i technika wytwarzania
 5. Podstawy konstrukcji maszyn
 6. Elektronika i elektrotechnika
 7. Automatyka i robotyka
 8. Podstawy eksploatacji
 9. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 10. Metodyka nauczania techniki
 11. Technologie informacyjne w programie nauczania techniki
 12. Wychowanie komunikacyjne
 13. Higiena i emisja głosu
 14. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
 15. Praktyka zawodowa- 60 godzin
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.