TERAPIA RODZINY

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem wiedzy o procesach zachodzących w rodzinie i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów społecznych i zawodowych oraz osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy w pomocy rodzinom znajdującym  się  w  sytuacji  kryzysów  lub  przejawiających  dysfunkcje  opiekuńcze  i  socjalizacyjne.  Studia  odpowiadają  zapotrzebowaniu społecznemu na pomoc rodzinom przeżywającym sytuacje kryzysów egzystencjalnych, dostarczają profesjonalnych umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy zastępczej. Przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy  psychologicznej  rodzicom,  opiekunom  i  wychowawcom dzieci i młodzieży.

Celem studiów jest zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej ze specjalistycznymi metodami pracy z rodziną. W programie studiów akcentowane jest zdobywanie umiejętności praktycznych w pracy z rodzinami, zajęcia mają głównie charakter warsztatów, na których uczestnicy opanowują umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną, systemowego diagnozowania jej struktury i modelu funkcjonowania, określania problemu i metod pracy służących rozwiązywaniu problemów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego w formie obrony pracy dyplomowej n.t. Praca z rodziną ukierunkowaną na systemową analizę problemu – studium przypadku.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Charakterystyka systemu rodzinnego.
 2. Konteksty prawne pracy z rodziną.
 3. Diagnoza systemu rodzinnego.
 4. Dziecko w rodzinie.
 5. Komunikacja w rodzinie.
 6. Trening interpersonalny.
 7. Metody pracy z rodziną.
 8. Podstawy systemowej pracy z rodziną.
 9. Terapia dzieci i młodzieży.
 10. Systemowa terapia z rodziną.
 11. Interwencja kryzysowa.
 12. Casy study – studium przypadku. Praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
 13. Praktyka zawodowa -30 godzin w instytucjach prowadzących pracę z rodziną.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.