TRENER W ORGANIZACJI

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Trener w organizacji ma na  celu wyposażenie absolwentów w kompetencje związane z m.in.  projektowaniem procesów rozwojowych w organizacji, zarządzaniem  procesem szkoleniowym, realizacją projektów szkoleniowych  grup pracowniczych, badaniem efektywności procesów,  realizowanych szkoleń przez firmy zewnętrzne.  Studia adresowane są w szczególności do osób, chcą rozwijać  umiejętności pracy z zespołem pracowniczym, swoją przyszłość  wiążą z zawodem trenera wewnętrznego. Celem studiów jest  przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych  w różnej formie: warsztatów, treningów oraz spotkań  grupowych.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z praktyki,  zakończone zdaniem przeprowadzenia 4 godzinnego warsztatu  szkoleniowego w parach trenerskich.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – 220 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w  trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Metody  pracy trenerskiej: wykład (e-learning), ćwiczenia indywidualne i  grupowe, scenki, case study, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:
 1. Trening interpersonalny
 2. Obszary kompetencji i miejsce trenera w organizacji
 3. Organizacja samoucząca się
 4. Trening umiejętności osobistych trenera
 5. Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń
 6. Psychologiczne aspekty procesu uczenia się
 7. Analiza potrzeb szkoleniowych
 8. Opracowanie projektów rozwojowych i projektowanie sesji szkoleniowych
 9. Techniczne aspekty organizacji szkoleń
 10. Prowadzenie szkoleń i instruktaży stanowiskowych-metody i narzędzia
 11. Projektowanie narzędzi do ewaluacji szkoleń
 12. Certyfikacja szkolonych pracowników
PROFESJONALNA PREZENTACJA –WARSZTATY:
 1. Coaching jako narzędzie wspierające trenera i doskonalące kompetencje
 2. Narzędzia Action Learning i Mastermind
 3. Monitoring rozwoju kompetencji pracowniczych
 4. Sporządzanie raportów, analiz jakościowych i ilościowych;
 5. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy
 6. Wdrażanie zmian i zarządzanie wiedzą w organizacjach
 7. Polityka szkoleniowa oparta na rozwoju kompetencji
 8. Zwrot z inwestycji szkoleniowej
 9. Gry szkoleniowe i poszkoleniowe
 10. Współpraca z firmami zewnętrznymi
 11. Prowadzenie biznesu szkoleniowego
 12. Ocena procesów rozwojowych w organizacji
KOSZT STUDIÓW:

2400zł  (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł