Wczesne nauczanie języka obcego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego), nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego” kierowane są do chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum egzaminacyjne działające we Wrześni  we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie B2- info o egzaminach na stronie Pearson. Informacji udziela Urszula Kropaczewska; kontakt: email: urszula_kropaczewska@interia.pl; nr tel. 607615074

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych

3. Glottodydaktyka

4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego

5. Historia i kultura wielkiej Brytanii

6. Fonetyka praktyczna – gry i zabawy ruchowe – piosenka w nauczaniu języka angielskiego – literatura dziecięca

7. Praktyczna nauka języka angielskiego

8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania

9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej

10. Nauczanie elementów języka

11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności

12. Rozwijanie i integracja sprawności

13. Doskonalenie języka angielskiego

14. Praktyka zawodowa – 60 godz.

Koszt:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.