WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

OPIS STUDIÓW:

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania  wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym  nieprawidłowym rozwojem. Program Studiów obejmuje  problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidualnych  programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  i działań wspomagających rodzinę.  Absolwenci Studiów otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach  wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach,  szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach  szkolno – wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wykształceniem  wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Psychologia i pedagogika dziecka
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej
 3. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 4. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 5. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
 6. Podstawy terapii psychoruchowej
 7. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 8. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 10. Podstawy pediatrii
 11. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem
 12. Metodyka pracy z dzieckiem do 10 roku życia
 13. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo
 14. Elementy logopedii
 15. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
 17. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych
 18. Praktyka zawodowa
KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.