WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi  uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje  do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie  do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci  studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie  pedagogiczne.  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia  zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia  w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają  poszerzenie umiejętności metodycznych. Warunkiem  ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów,  w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem  egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
  1. Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
  2. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie
  3. Zagadnienia biomedyczne. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
  4. Etyka życia rodzinnego
  5. Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego
  6. Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE
  7. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
  8. Psychologia i pedagogika rodziny
  9. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie
  10. Komunikacja w rodzinie
  11. Trening interpersonalny
  12. Praktyka zawodowa – 60 godz
KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł