Zarządzanie oświatą

OPIS STUDIÓW:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej.

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowani stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zarządzanie oświatą

2. Zarządzanie szkołą

3. Nadzór pedagogiczny

4. Podstawy zarządzania placówką oświatową

5. Umiejętności kierownicze

6. Marketing edukacyjny

7. Public relations w szkole i oświacie

8. Finanse publiczne

9. Zamówienia publiczne

10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej

11. Prawo samorządowe i oświatowe

12. Podstawy prawa pracy

13. Prawo gospodarcze

Koszt:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.